Podział nieruchomości Rybnik

Od wielu lat zajmuję się działalnością związaną z usługami geodezyjnymi w Rybniku. Firma prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług geodezyjnych i kartograficznych. Oferujemy podział nieruchomości na terenie Rybnika i okolic. Nasza oferta kierowana jest głównie do właścicieli działek budowlanych i rolnych w Rybniku. Nasze usługi cechuje profesjonalizm zarówno od strony formalności jak i jakości wykonania. Nasza główna oferta to podział nieruchomości, mapy do celów projektowych, wyznaczanie granic, klasyfikacja gleboznawcza gruntów. Serdecznie zapraszamy!


Podział nieruchomości

Firma Geo-Agro Rybnik oferuje wykonanie usług geodety w zakresie:


 • pomiary geodezyjne
 • wznowienia granic nieruchomości
 • podział nieruchomości
 • rozgraniczeń nieruchomości
 • klasyfikacja gruntów
 • klasyfikacja gleboznawcza śląskie
 • kontrola zasięgu gleb organicznych
 • klasyfikacja po szkodach górniczych
 • rozliczenia użytków gruntowych
 • sporządzenia map do celów projektowych Rybnik
 • wytyczania budynków i elementów uzbrojenia terenu (wodociągi, kanalizacja itp.)
 • pomiarów wykonawczych budynków i przyłączy
 • sporządzenia dokumentacji geodezyjnej do celów przewłaszczeniowych
 • wykonywania przekrojów podłużnych i poprzecznych obiektów liniowych
 • sporządzania map w formie cyfrowej
 • mapa do celów projektowych
 • wykonywanie pomiarów sytuacyjno-wysokościowych w oparciu o technologie satelitarne
Usługi Geodezyjno-Kartograficzne "GEO-AGRO" Przemysław Piasecki
ul. Plebiscytowa 11, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel.: 600 882 649 e-mail: pmpiaseccy@wp.pl

Działamy na terenie miast: Rybnik, Wodzisław Śląski, Gliwice, Żory, Mikołów, Czerwionka-Leszczyny oraz okolic.

Koszenie trawników Żory Utrzymanie zieleni Mikołów Pielęgnacja ogrodów Mikołów
Geodeta Rybnik Podział nieruchomości Rybnik Klasyfikacja gruntów śląskie